Михайлова Наталия Леонидовна — НРООРДИЗ «Перспектива»